Defend Iran بازگشت به

November 05, 2010

ابتکار یک دانشجو در اعتراض به کمبود ها درحکومت آخوندی


روز 4 آبان (سه شنبه ) یك دانشجوی كارشناسی ارشد علوم سیاسی واحد نوشهر و چالوس در اعتراض به سهمیه ناچیز بنزین با یک راس الاغ از نوشهر خود را به دانشگاه چالوس رساند و مرکب خود را مقابل دانشگاه پارك كرد. حراست دانشگاه پس از متعرض شدن به الاغ بی زبان، به دانشجویانی که اطراف الاغ و دانشجوی سوار کار آن جمع شده بودند اخطار متفرق شدن داد. نه تنها کسی متفرق نشد، بلکه عده دیگری از دانشجویان نیز که از ماجرا با خبر شده بودند خود را به محل رساندند.

حراست که دستور دارد مانع هر تجمعی بشود، دانشجوی کارشناسی ارشد، الاغ و چند تن از دانشجویانی که ماموران را "هو" کرده بودند بازداشت کردند. تاکنون نه از الاغ خبری هست و نه از الاغ سوار کارشناس ارشد و نه از آن چند دانشجوئی که در

کمند حراست گرفتار شدند

November 04, 2010

هنگام دریافت جایزه ی ادبی نوبل Harold Pinter


دوستان عزیز با این نویسنده، هنرمند و متفکر اجتماعی آشنا شوید. نام او هارول پینتر Harold Pinter است. میتوانید نام او را در گوگل وارد کنید. او در سال ۲۰۰۵ جایزه ادبی نوبل را دریافت کرد. در مراسم دریافت جایزه، سخنرانی کرد. من خیلی دوست دارم که قسمتی از این سخنرانی را به نظر شما برسانم....

ترجمه ی متن سخنرانی بزبان فارسی

ویدیوی سخنرانی بزبان انگلیسی قسمت اول

ویدیوی سخنرانی بزبان انگلیسی قسمت دوم